Trg mladosti 1A,
48000 Koprivnica

+385 (48) 222 440
+385 (99) 315 5000

Email:
ztk.gk@koprivnica.hr

Tap To Call

Category Archives: Nekategorizirano

Javni poziv za sufinanciranje programa klubova u 2018. g.

Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 i 3/16) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu, sukladno Zakonu o tehničkoj kulture ( NN br. 76/93,11/94, 38/09 , te odluke Izvršnog odbora […]

Read More 

Početkom mjeseca siječnja 2018.g. Zajednica tehničke kulture grada Koprivnica potpisala je sa Gradom Koprivnica Ugovor o sufinanciranju programa javnih potreba iz područja tehničke kulture za 2018.g. Temeljem Ugovora Zajednici tehničke kulture dodijeljen je za provedbu programa i projekata u 2018.godini iznos od 140.000,00 kn. Temeljem Odluke Izvršnog odbora ZTK GK od 08.siječnja 2018.g. ,dana 12.siječnja 2018.g. objaviti će se Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata klubova ZTK GK za 2018.godinu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave na web stranici ZTK GK, grada Koprivnice te oglasnoj ploči ZTK Grada Koprivnice

Read More 

U mjesecu listopada Gradu Koprivnica dostavljeni su prijedlozi programa i planova rada klubova i sekcija ZTK GK te ZTK GK, te prijedlog financijskog plana ZTK GK za 2018.g. U mjesecu prosincu održane su dvije elektroničke sjednice Izvršnog odbora ZTK GK, te elekronička sjednica Skupštine ZTK GK na kojima su donesene odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava klubovima ZTK GK za 2018.g.U mjesecu prosincu najuspješnijim članovima klubova i sekcija ZTK GK dodijeljena su priznanja i nagrade za 2017.g. . Na svečanoj dodjeli 32 člana klubova i sekcija ZTK GK primila su priznanja i nagrade, svečanosti je nazočilo više od 50 članova klubova i sekcija te gostiju, a istu je otvorila do gradonačelnica Grada Koprivnice gospođa Melita Samoborec, zahvalila se svima na radu i uloženom trudu, rezultatima rada te poželjela mnogo uspjeha u idućoj godini. Kao i dosadašnjih godina i u 2018.g. Grad Koprivnica će financijski podržavati i podupirati projekte i programe klubova i sekcija tehničke kulture , sukladno financijskim mogućnostima grada, izjavila je do gradonačelnica. Predsjednik ZTK GK Marijan Lisjak zahvalio se do gradonačelnici, čestitao svima na vrlo visokim rezultatima na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima, te uručio svima nagrade i priznanja.

Read More 

tijekom godine održane su još 4 sjednice Izvršnog odbora ZTK GK, te redovita godišnja skupština ZTK GK u mjesecu lipnju 2017.g. Na redovitoj godišnjoj skupštini prihvaćen je prijedlog plana i programa rada te prijedlog financijskog plana ZTK GK za 2017.g. te donesene odluke o prihvaćanju istog, te odluke o prihvaćanju izvješća o radu te financijskog izvješća za 2016.g.U mjesecu srpnju klubovima Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica temeljem odluke Izvršnog odbora ZTK GK dodijeljen je drugi dio financijskih sredstva za provođenje programa i projekata vezano za Javni poziv za sufinanciranje programa za 2017.g.

Read More 

elektronička sjednica Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica

U vremenu od 17.-19.ožujka 2017.godine održana je elektronička sjednica Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica. Elektronski je glasovalo 5/5 članova Izvršnog odbora te su odluke donesene na sjednici pravovaljane. Donesene su odluke :  o nadogradnji računala Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica za potrebe realizacije novih programa Kino sekcije “Mravec”, odluka o edukaciji članova Kino […]

Read More 

Javni poziv za sufinanciranje programa klubova u 2017. g.

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 ) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017.g.  te odluke Izvršnog odbora ZTK GK od 24.01.2017.g.  Zajednica tehničke kulture grada Koprivnica  raspisala je   Javni […]

Read More 

U vremenu od 17.01.-24.01.2017.godine održana je elektronička sjednica Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica na kojoj je od ukupno 5 članova Izvršnog odbora u postupku elektroničkog glasovanja glasovala svih 5 članova Izvršnog odbora. Odluke su donesene jednoglasno (5/5) i to: – odluka o raspisivanju Javnog poziva u vremenu od 06.02.-10.02.2017.godine za klubove ZTK GK za sufinanciranje programa/projekata za 2017.g., – odluka o imenovanje komisije za provođenje Javnog poziva i ocjenu kvalitete po javnom pozivu za 2017.g., u sastavu: Sanjin Godek-predsjednik, Krešimir Juratović-član, Biserka Zagorščak-član, te odluka o prihvaćanju izvješća Inventurne komisije ZTK GK za 2016.g. sa prijedlogom za otpis i prijenos dotrajale i neupotrebljive imovine ZTK KGK za 2016.g.

Read More 

U vremenu od 22.-29.prosinca 2016.g. održana je elektronička sjednica Skupštine Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica. Od ukupno 14 predstavnika glasovalo je 10 predstavnika, što je natpolovična večina, te su jednoglasno (10/10) donesene slijedeće odluke: – odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba- klubovi i sekcije ZTK GK po raspisivanju javnog poziva, – odluka o Planu i programu rada ZTK GK za 2017.g., – odluka o Financijskom planu ZTK GK za 2017.g. U 2017.g. planirano je sukladno raspoloživim financijskim sredstvima za programske aktivnosti klubova i redovito funkcioniranje ZTK GK ukupno 166.450,00 kn, od kojih je Grad Koprivnica temeljem Odluke Gradskog vijeća Zajednici tehničke kulture grada Koprivnica dodijelio iznos od 140.000,00 kn

Read More 

Dana 16.prosinca 2016.godine održana je proširena sjednica Izvršnog odbora ZTK GK i predsjednika klubova te voditelja sekcija, na kojoj su uz odluke za redovito provođenje aktivnosti klubova i sekcija ZTK GK donesene odluke o prijedlogu Plana i programa rada ZTK GK za 2017.g. te odluka o prijedlogu Financijskog plana ZTK GK za 2017.g.

Read More 

Dana 09.prosinca 2016.godine u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica održana je svećana dodjela priznanja i nagrada najuspješnijim članovima klubova i sekcija ZTK GK u 2016.g. Svećanosti je prisustvovalo oko 40-tak članova klubova i sekcija, dogradonačelnica Grada Koprivnice gospođa Melita Samoborec, Gradonačelnik grada Koprivnice gospodin Mišel Jakšić, te nekoliko roditelja članova klubova i sekcija ZTK GK. Ukupno 31 član primio je pohvalu i nagradu za zalaganje i postignute vrlo visoke rezultate na natjecanjima tijekom 2016.g. (državne, europske i svjetske razine) : 5 članova Astronomskog društva Koprivnica, 2 člana Radio kluba Koprivnica, 6 članova Foto kino kluba “Podravina, 10 članova Ronilačkog kluba “Šoderica”, 2 člana Zmajarskog kluba “Kampus” Koprivnica i 7 članova kino sekcije “Mravec” Za iznimni doprinos tehničkoj kulturi povodom obilježavanja 70.-te obljetnice Hrvatske zajednice tehničke kulture 5-orici članova Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica dodijeljene su povelje za doprinos u razvoju tehničke kulture i to: Vladimiru Talan, Karmen Bardek, Ivanu Gašparić, Biserki Zagorščak i Krešimiru Juratović.

Read More