Trg mladosti 1A,
48000 Koprivnica

+385 (48) 222 440
+385 (99) 315 5000

Email:
ztk.gk@koprivnica.hr

Tap To Call

Category Archives: Nekategorizirano

Javni poziv za sufinanciranje programa klubova u 2019. g.

  Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 i 3/16) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu, sukladno Zakonu o tehničkoj kulture ( NN br. 76/93,11/94, 38/09 , te odluke Izvršnog […]

Read More 

sjednica Izvršnog odbora ZTK GK, predsjednika klubova i voditelja sekcija: 17.siječnja 2019.g. održana je proširena sjednica članova Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica, predsjednika klubova: Astronomsko društvo Koprivnica, Aero klub “Krila Koprivnice”, Radio klub “Koprivnica” Radio klub “Talan Co”, Ronilački klub “Šoderica”, Foto kino klub “Podravina” Zmajarski klub “Kampus” Koprivnica, sekcija: Kino sekcija”Mravec”, Sekcija Robotike, elektronička sekcija i sekcija avio modelara. Na sjednici se raspravljalo i donesena odluka o raspodjeli raspoloživih financijskih sredstava koja će biti dodijeljena ZTK GK temeljem Ugovora za sufinanciranje programa po Javnom pozivu za 2019.g. u iznosu od 140.000,00 kn za provedbu planova i programa klubova i sekcija ZTK GK i funkcioniranje ZTK GK u 2019.g. Obzirom da je prijedlog financijskog plana ZTK GK za 2019.g.bio 165.000,00 kn za 2019.g., bilo je potrebno uskladiti raspoloživa financijska sredstva te smanjiti dio aktivnosti i programa i financijskih sredstava za 2019.g. te je o istom donesena odluka. Na sjednici Skupštine ZTK GK novi prijedlozi Plana i programa rada i Financijski plan biti će stavljeni na dnevni red Skupštine u 2019.g. te donesene konačne odluke.Isto tako je donesena odluka o raspisivanju Javnog poziva ZTK GK za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje programa u 2019.g. -nakon potpisivanja Ugovora između Grada Koprivnica i ZTK GK. Javni poziv biti će raspisan u periodu od 25.siječnja – 15.veljače 2019.g.Po raspisivanju Javnog poziva klubovi – članovi Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnica dužni su podnijeti Prijavu te dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za dodjelu financijskih sredstva , u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva. Nakon toga ZTK GK će izraditi Ugovore o sufinanciranju programa po Javnom pozivu, te sukladno raspoloživim financijskim sredstvima koje ovise o uplatama Grada Koprivnica izvršiti uplate na žiro-račune klubova u 3. rate tijekom kalendarske godine.

Read More 

godišnje izvješće o radu ZTK GK – aktivnosti koje su planirane za 2018.g. realizirane su tijekom godine te je iz pismenog godišnjeg izvješća vidljivo koliko je članova ZTK GK imala u 2018.g. u 7 klubova, članova ZT GK, te 4 sekcije koje direktno pripadaju pod ZTK GK obzirom da nisu pravne osobe.

Read More 

Tijekom 2018.g. održano je 10 sjednica Izvršnog odbora ZTK GK od kojih je 5 održano elektroničkim putem. Na sjednicama Izvršnog odbora ZTK GK raspravljalo se o tekućim pitanjima od važnosti za realizaciju planova i programa rada, financijskim te drugim pitanjima te donosile odluke o istom. Tijekom 2018.g. održane su i 2 sjednice Skupštine ZTK GK od koji je jedna bila izborna skupština -održana 29.04.2018.g. na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica i to: Sanjin Godek – predsjednik, Biserka Zagorščak -tajnica, Članovi Izvršnog odbora ZTK GK : Sanjin Godek-predsjednik, Nedjeljko Crljen -zamjenik predsjednika, Ivan Gašparić -član, Stjepan Karas -član, Marijan Lisjak -član. Članovi Nadzornog odbora : Krešimir Juratović -predsjednik, Vladimir Puž-član, Jadranko Pintar -član, te Sud časti: Stjepan Lončar -predsjednik, Božidar Mladenović-član, Vladimir Talan -član. Članovi tijela ZTK GK izabrani su na 4 godine (mandatno razoblje od 2018.-2022.g.). Elektronička sjednica Skupštine održana je krajem mjeseca prosinca na kojoj su prihvaćeni Plan i program rada i finanijski plan ZTK GK za 2019.g.

Read More 

dodjela nagrada i priznanja najuspješnijim članovima klubova i sekcija ZTK GK. Dana 07.prosinca 2018.g. organizirana je svećana dodjela nagrada i priznanja nauspješnijim članovima klubova i sekcija Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica za 2018.g. za postignute rezultate na domaćim, državnim i međunarodnim natjecanjima te najaktivnijim članovima klubova i sekcija.

Read More 

Početkom mjeseca siječnja 2018.g. Zajednica tehničke kulture grada Koprivnica potpisala je sa Gradom Koprivnica Ugovor o sufinanciranju programa javnih potreba iz područja tehničke kulture za 2018.g. Temeljem Ugovora Zajednici tehničke kulture dodijeljen je za provedbu programa i projekata u 2018.godini iznos od 140.000,00 kn. Temeljem Odluke Izvršnog odbora ZTK GK od 08.siječnja 2018.g. ,dana 12.siječnja 2018.g. objaviti će se Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata klubova ZTK GK za 2018.godinu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave na web stranici ZTK GK, grada Koprivnice te oglasnoj ploči ZTK Grada Koprivnice

Read More 

U mjesecu listopada Gradu Koprivnica dostavljeni su prijedlozi programa i planova rada klubova i sekcija ZTK GK te ZTK GK, te prijedlog financijskog plana ZTK GK za 2018.g. U mjesecu prosincu održane su dvije elektroničke sjednice Izvršnog odbora ZTK GK, te elekronička sjednica Skupštine ZTK GK na kojima su donesene odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava klubovima ZTK GK za 2018.g.U mjesecu prosincu najuspješnijim članovima klubova i sekcija ZTK GK dodijeljena su priznanja i nagrade za 2017.g. . Na svečanoj dodjeli 32 člana klubova i sekcija ZTK GK primila su priznanja i nagrade, svečanosti je nazočilo više od 50 članova klubova i sekcija te gostiju, a istu je otvorila do gradonačelnica Grada Koprivnice gospođa Melita Samoborec, zahvalila se svima na radu i uloženom trudu, rezultatima rada te poželjela mnogo uspjeha u idućoj godini. Kao i dosadašnjih godina i u 2018.g. Grad Koprivnica će financijski podržavati i podupirati projekte i programe klubova i sekcija tehničke kulture , sukladno financijskim mogućnostima grada, izjavila je do gradonačelnica. Predsjednik ZTK GK Marijan Lisjak zahvalio se do gradonačelnici, čestitao svima na vrlo visokim rezultatima na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima, te uručio svima nagrade i priznanja.

Read More 

tijekom godine održane su još 4 sjednice Izvršnog odbora ZTK GK, te redovita godišnja skupština ZTK GK u mjesecu lipnju 2017.g. Na redovitoj godišnjoj skupštini prihvaćen je prijedlog plana i programa rada te prijedlog financijskog plana ZTK GK za 2017.g. te donesene odluke o prihvaćanju istog, te odluke o prihvaćanju izvješća o radu te financijskog izvješća za 2016.g.U mjesecu srpnju klubovima Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica temeljem odluke Izvršnog odbora ZTK GK dodijeljen je drugi dio financijskih sredstva za provođenje programa i projekata vezano za Javni poziv za sufinanciranje programa za 2017.g.

Read More 

elektronička sjednica Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica

U vremenu od 17.-19.ožujka 2017.godine održana je elektronička sjednica Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica. Elektronski je glasovalo 5/5 članova Izvršnog odbora te su odluke donesene na sjednici pravovaljane. Donesene su odluke :  o nadogradnji računala Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica za potrebe realizacije novih programa Kino sekcije “Mravec”, odluka o edukaciji članova Kino […]

Read More 

Javni poziv za sufinanciranje programa klubova u 2017. g.

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 ) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017.g.  te odluke Izvršnog odbora ZTK GK od 24.01.2017.g.  Zajednica tehničke kulture grada Koprivnica  raspisala je   Javni […]

Read More