Trg mladosti 1A,
48000 Koprivnica

+385 (48) 222 440
+385 (99) 315 5000

Email:
ztk.gk@koprivnica.hr

Tap To Call

Category Archives: Nekategorizirano

U vremenu od 17.01.-24.01.2017.godine održana je elektronička sjednica Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica na kojoj je od ukupno 5 članova Izvršnog odbora u postupku elektroničkog glasovanja glasovala svih 5 članova Izvršnog odbora. Odluke su donesene jednoglasno (5/5) i to: – odluka o raspisivanju Javnog poziva u vremenu od 06.02.-10.02.2017.godine za klubove ZTK GK za sufinanciranje programa/projekata za 2017.g., – odluka o imenovanje komisije za provođenje Javnog poziva i ocjenu kvalitete po javnom pozivu za 2017.g., u sastavu: Sanjin Godek-predsjednik, Krešimir Juratović-član, Biserka Zagorščak-član, te odluka o prihvaćanju izvješća Inventurne komisije ZTK GK za 2016.g. sa prijedlogom za otpis i prijenos dotrajale i neupotrebljive imovine ZTK KGK za 2016.g.

Read More 

U vremenu od 22.-29.prosinca 2016.g. održana je elektronička sjednica Skupštine Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica. Od ukupno 14 predstavnika glasovalo je 10 predstavnika, što je natpolovična večina, te su jednoglasno (10/10) donesene slijedeće odluke: – odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba- klubovi i sekcije ZTK GK po raspisivanju javnog poziva, – odluka o Planu i programu rada ZTK GK za 2017.g., – odluka o Financijskom planu ZTK GK za 2017.g. U 2017.g. planirano je sukladno raspoloživim financijskim sredstvima za programske aktivnosti klubova i redovito funkcioniranje ZTK GK ukupno 166.450,00 kn, od kojih je Grad Koprivnica temeljem Odluke Gradskog vijeća Zajednici tehničke kulture grada Koprivnica dodijelio iznos od 140.000,00 kn

Read More 

Dana 16.prosinca 2016.godine održana je proširena sjednica Izvršnog odbora ZTK GK i predsjednika klubova te voditelja sekcija, na kojoj su uz odluke za redovito provođenje aktivnosti klubova i sekcija ZTK GK donesene odluke o prijedlogu Plana i programa rada ZTK GK za 2017.g. te odluka o prijedlogu Financijskog plana ZTK GK za 2017.g.

Read More 

Dana 09.prosinca 2016.godine u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica održana je svećana dodjela priznanja i nagrada najuspješnijim članovima klubova i sekcija ZTK GK u 2016.g. Svećanosti je prisustvovalo oko 40-tak članova klubova i sekcija, dogradonačelnica Grada Koprivnice gospođa Melita Samoborec, Gradonačelnik grada Koprivnice gospodin Mišel Jakšić, te nekoliko roditelja članova klubova i sekcija ZTK GK. Ukupno 31 član primio je pohvalu i nagradu za zalaganje i postignute vrlo visoke rezultate na natjecanjima tijekom 2016.g. (državne, europske i svjetske razine) : 5 članova Astronomskog društva Koprivnica, 2 člana Radio kluba Koprivnica, 6 članova Foto kino kluba “Podravina, 10 članova Ronilačkog kluba “Šoderica”, 2 člana Zmajarskog kluba “Kampus” Koprivnica i 7 članova kino sekcije “Mravec” Za iznimni doprinos tehničkoj kulturi povodom obilježavanja 70.-te obljetnice Hrvatske zajednice tehničke kulture 5-orici članova Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica dodijeljene su povelje za doprinos u razvoju tehničke kulture i to: Vladimiru Talan, Karmen Bardek, Ivanu Gašparić, Biserki Zagorščak i Krešimiru Juratović.

Read More 

Dana 10.studenog 2016.g. održana je sjednica Izvršnog odbora ZTK GK na kojoj su donesene odluke vezane za redovite aktivnosti i funkcioniranje Zajednice tehničke kulture grada KC,te klubova i sekcija. Donesena je i odluka o godišnjem popisu sredstava (materijalna sredstva i sitni inventar) ZTK GK za 2016.g., – odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata klubova ZTK GK po javnom pozivu u 2016.g. – II dio (50%), te je upućen zahtjev Gradu Koprivnica za isplatu II dijela financijskih sredstava za programe klubova ZTK GK, -odluka o imenovanju članova komisije za popis sredstava za 2016.g.(inventurna komisija), – odluka o dodjeli nagrada i priznanja najuspješnijim članovima klubova i sekcija ZTK GK u 2016.g., te odluka o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima ZTK GK za period 01.01.-30.09.2016.g. (FINA).

Read More 

Dana 08.rujna 2016.g. održana je sjednica Izvršnog odbora ZTK GK na kojoj su donese odluke vezane za redovito funkcioniranje klubova i sekcija ZTK GK .

Read More 

Dana 21.srpnja 2016.godine održana je sjednica Izvršnog odbora ZTK GK na kojoj je donesena odluka o dodjeli financijskih sredstava klubovima ZTK GK po javnom pozivu za sufinanciranje programa javnih potreba u 2016.g. – I dio u iznosu od 50 % od ukupno odobrenih financijskih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti, sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju za 2016.g. te je upućen zahtjev Gradu Koprivnica za dodjelu 1. dijela financijskih sredstava za financiranje programa/projekata u 2016.g.

Read More 

dana 12.06.2016.godine održana sjednica Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture na kojoj su donesene odluke o redovitom funkcioniranju klubova i sekcija ZTK GK.

Read More 

Odluka Predsjednika ZTK GK o sufinanciranu programa klubova ZTK GK u 2016.g.

Temeljem raspisanog Javnog poziva Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica za sufinanciranje programa iz područja tehničke kulture za 2016.g.  za klubove –  članice ZTK GK Predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica Marijan Lisjak  dana 13.svibnja 2016.godine donio je O D L U K U Odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje programa iz područja tehničke kulture za […]

Read More 

Redovita godišnja Skupština ZTK GK

Dana 25.travnja 2016.godine u prostorijama ZTK GK, Trg Mladosti 1a, sa početkom u 18.00 sati održana je redovita godišnja Skupština Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica. Na Skupštini je bilo prisutno 10 od 14 predstavnika, što je natpolovična večina, te su odluke donesene na Skupštini pravovaljane. Jednoglasno je prihvaćen predloženi dnevni red, odabrano radno predsjedništvo, verifikacijsko […]

Read More