Trg mladosti 1A,
48000 Koprivnica

+385 (48) 222 440
+385 (99) 315 5000

Email:
ztk.gk@koprivnica.hr

Tap To Call

Javni poziv za sufinanciranje programa klubova u 2019. g.

 

Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 i 3/16) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu, sukladno Zakonu o tehničkoj kulture ( NN br. 76/93,11/94, 38/09 , te odluke Izvršnog odbora ZTK GK od 17.siječnja 2019.g.  Zajednica tehničke kulture grada Koprivnica  raspisala je

Javni poziv

za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana/klubova ZTK GK  

iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

 

 

(1) Zajednica tehničke kulture grada Koprivnica poziva udruge građana/klubove ZTK GK koje djeluju na području Grada Koprivnice, a članice su Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/15).

(2) Udruge građana (klubovi ZTK GK) sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

 • Prioritetno područje 1 – rad s djecom i mladima u području tehničke kulture: astronomija, fotografija, film, ronilaštvo, radioamaterstvo, zmajarstvo, aviomodelarstvo, robotika, elektronika, letačke djelatnosti
 • ukupno osigurana financijska sredstva za planirane aktivnosti klubova :  900,00 kuna
 • Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 500,00   kuna:

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00  kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je  16.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(3) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave (objavljeno dana 06.veljače 2019. godine).

(4) Svaka udruga građana može prijaviti i ugovoriti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine, a koja je članica Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, Zajednici tehničke kulture grada Koprivnica,  te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2018. godinom, te ispunjava uvjete u Točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Zajednica tehničke kulture grada Koprivnica od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti će:

 1. Vlastoručno potpisane izjave da se protiv odgovornih osoba u udruzi/klubu ne vodi kazneni postupak,
 2. Izvornike dokumentacije na uvid (u slučaju svih dokumenata koji su prilikom prijave dostavljeni u preslikama),
 3. Potvrdu izdanu od strane Ministarstva financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćeni porez.

(5) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(6) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica (http://ztkgk.hr) te Grada Koprivnice (http://grad.koprivnica.hr/).

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA KOPRIVNICA

 Trg Mladosti 1A,

48000 KOPRIVNICA

s naznakom: „Za Javni poziv – udruge građana/klubovi ZTK GK“

i elektroničkom poštom na:

ztk.gk@grad.koprivnica.hr

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Udruga građana može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, ocjenjivanja  nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje) te na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

(7) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ztk.gk@grad.koprivnica.hr ili osobno u tajništvu ZTK GK  za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva uz prethodnu najavu.

Ur.broj:  26/2019.g.

Koprivnica,  06.veljače 2019.g.

                                                                                                        Predsjednik

                                                                            Zajednice tehničke kulture grada Koprivnica

                                                                                                   Sanjin Godek , v.r.

Vezane datoteke:

 1. Zaključak o raspisivanju javnog poziva
 2. Javni poziv
 3. Upute za prijavitelje
 4. Obrazac opisa prijave
 5. Obrazac proračuna
 6. Obrazac životopisa
 7. Obrazac opisnog izvještaja
 8. Obrazac financijskog izvještaja
 9. Obrazac kvalitete
 10. Obrazac o nepostojanju dvostrukog finaciranja
 11. Izjava o kaznenoj i materijalnoj odgovornosti
 12. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava