1. sjednica Izvršnog odbora ZTK GK u 2021. godini održana je 26.siječnja u sali za sastanke ZTK GK, uz poštivanje svih mjera sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze.u

Donijete su slijedeće odluke:

Usvajanje Izvješća Komisije za popis osnovnih sredstava, sitnog inventara i financijskih sredstava za 2020. godinu

Donošenje Odluke o Planu i programu rada klubova i sekcija za 2021. godinu

Donošenje odluke o Financijskom planu za 2021. godinu

Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata klubova članica ZTK GK za 2021.godinu.