Novosti

2. sjednica Izvršnog odbora ZTK GK u 2021. godini

U vremenskom periodu od 08.03.2021. do 10.03.2021. godine elektroničkim putem održana je 2. sjednica Izvršnog odbora ZTK GK u 2021. godini.

 

  1. Usvojeno je financijsko izvješće za 2020. godinu – Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine.

 

  1. Donijeta je Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine ZTK GK koja će se sazvati elektroničkim putem u periodu od 07.04. do 09.04.2021. godine

 

  1. Donijeta je Odluka o imenovanju 3 člana Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga/klubova članica ZTK GK iz Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu (Sanjin Godek, Krešimir Juratović i Ljubica Cader)

 

  1. Donijeta je Odluka o dinamici isplate financijskih sredstava udrugama/klubovima koji su zadovoljili uvjete iz Javnog poziva za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga/klubova ZTJ GK iz Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i to:
  1. rata

35 % odobrenih sredstava

u roku od 30 dana nakon potpisivanja Ugovora - okvirno do 15.04.2021.

2.rata

30% odobrenih sredstava

okvirno do 31.07.2021.

3.rata

35% odobrenih sredstava

okvirno do 30.09.2021.