Aeroklub Krila Koprivnice

čime se bavimo?

Aeroklub krila Koprivnice je udruga tehničke kulture i sporta koja okuplja građane zaljubljenike u letenje, a koji se udružuju radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u zrakoplovnoj djelatnosti i zrakoplovnom sportu. Aeroklub u Koprivnici je osnovan davnih tridesetih godina prošlog stoljeća, i sa povremenim prekidima aktivan je i danas, te broji dvadesetak članova koji su aktivni u jedriličarstvu, motornom letenju i letenju mikrolakim zrakoplovima. 

 Iako sa skromnim sredstvima, aeroklub raspolaže sa školskom jedrilicom za obuku pilota jedrilice, također sa prelaznom jedrilicom za trenažno letenje, takmičenja, kao i sa vitlom i motornom jedrilicom za vuču jedrilica. Djelovanjem svojih članova aeroklub je izgradio suradnju sa ostalim aeroklubovima u Republici Hrvatskoj kao i sa aeroklubovima iz zemalja u okruženju. Članovi aerokluba svojim aktivnim sudjelovanjem na državnim i međudržavnim takmičenjima nastoje promicati kulturu zrakoplovnog sporta, i motivirati mlade da se uključe u rad naših sekcija.

Informacije

Aeroklub Krila Koprivnice
Trg mladosti 1a
Koprivnica 48000
OIB: 32935548096
MB: 01647385
IBAN: HR482386002110519405

Kontakt

akkrilakoprivnice.com
info@akkrilakoprivnice.com
+385 98 462 703
+385 99 786 7744

Tijela upravljanja

Predsjednik: Dušan Dulikravić
Tajnik: Marija Vuković

novosti

Održano je državno prvenstvo u zrakoplovnom jedriličarstvu

Aeroklub “Krila Koprivnice” održao je državno prvenstvo i europski kup u zrakoplovnom jedriličarstu na aerodromu Danica u Koprivnice od 8. do 16. kolovoza 2020.

Prvenstvu je prisustvovalo 7 ekipa iz Hrvatske i Slovenije, a cijeli događaj trajao je 7 dana. Lijepo vrijeme, druženje i razmjena iskustava upriličilo je ovaj događaj kojim su zadovoljni i organizatori i natjecatelji.