Novosti

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA ZTK GK

I ove 2021. godine zbog pandemije koronavirusa prisiljeni smo bili održati redovnu godišnju skupštinu elektroničkim putem.

Skupština je održana u vremenu od 07.04.2021. do 09.04.2021. do 24,00 sati.

Predloženi dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela

    * Izbor radnog predsjedništva

       Prijedlog: Sanjin Godek, Nedjeljko Crljen, Ljubica Cader

    * Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

      Prijedlog: Ljubica Cader (zapisničarka), Krešimir Juratović i Stjepan Karas

      ovjerovitelji zapisnika

    * Izbor verifikacijskog povjerenstva

      Prijedlog: Ivan Gašparić, Vladimir Talan, Dušan Dulikravić

  1. Izvješće verifikacijskog povjerenstva

    Verifikacijsko povjerenstvo će nakon proteklog roka za elektroničko glasovanje

    pregledati pristigle glasačke listiće na e-mail adresu, na temelju njih sastaviti

    Izvještaj o odazivu predstavnika i glasovanju.

  1. Izvješće o radu ZTK GK za 2020.godinu
  2. Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje

    01.01. do 31.12.2020. godine

  1. Izvješće Nadzornog odbora ZTK GK za 2020.g.
  2. Izvješće Suda časti ZTK GK za 2020.g. – usvajanje
  3. Diskusija po izvješćima – moguća na način da se u OBRASCU ZA GLASOVANJE,

    napiše primjedba

  1. Plan i program rada ZTK GK za 2021. godinu
  2. Financijski plan ZTK GK za 2021. godinu

Uz poziv za zasjedanje predstavnicima u Skupštini priloženi su materijali po točkama dnevnog reda. 3., 4., 5., 6., 8.,9.

Verifikacijsko povjerenstvo je nakon pregleda pristiglih obrazaca za glasovanje konstatiralo da je od ukupnog broja zastupnika skupštine 16, obrasce za glasovanje po predloženom dnevnom redu u predviđenom vremenu za glasovanje, dostavilo 14 zastupnika skupštine, da su svi obrasci pravilno popunjeni, odluke koje se donose su pravovaljane, te su usvojena slijedeća izvješća i planovi:

– Izvješće o radu ZTK GK za 2020. godinu

– Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.

  do 31.12.2020. godine

– Izvješće Nadzornog odbora ZTK GK za 2020. godinu

– Izvješće Suda časti ZTK GK za 2020. godinu

– Usvojen je Plan i program rada ZTK GK za 2021. godinu

– Usvojen je Financijski plan ZTK GK za 2021. godinu.