Tijela upravljanja Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice su skupština, izvršni odbor, nadzorni odbor, sud časti, tajnica i predsjednik. Predstavnike skupštine čini 16 članova pojedinih klubova/udruga. Izvršni i nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i članova, kao i sud časti. Predsjednik je glavno upravljačko tijelo Zajednice. 

predsjednik

Nedjeljko Crljen

tajnica

Ljubica Cader

SKUPŠTINA

Predstavnike Skupštine čine 16 izabranih članova pojedinih klubova/udruga:

Astronomsko društvo Koprivnica
Tihomir Horčička 
Ivan Gašparić 
Aeroklub „Krila Koprivnice
Dušan Dulikravić 
Stjepan Karas 
Radio klub Koprivnica
Ljubiša Pokrajac
Krešimir Juratović 
Radio klub „Talan-co“ Koprivnica
Vladimir Talan 
Josip Talan 
Foto kino klub „Podravina“ Koprivnica
Vladimir Puž
Krešimir Juratović
Ronilački klub „Šoderica“ Koprivnica
Dejan Trešćec
Ivana Bradić
Zmajarski klub „Kampus“ Koprivnica
Nedjeljko Crljen
Jadranko Pintar 
Športska udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije „Podravina“
Vesna Babić 
Mario Šutalo 

Izvršni odbor

Izvršni odbor sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Nedjeljko Crljen – predsjednik
Stjepan Karas – zamjenik predsjednika
Ivan Gašparić 
Vladimir Puž
Ivana Bradić

nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana.

Krešimir Juratović – predsjednik
Anđelko Pokos – član
Jadranko Pintar – član

sud časti

Sud časti sastoji se od predsjednika i dva člana.

Vladimir Talan
Dejan Trešćec
Dušan Dulikarvić